Новий порядок атестації лікарів 2019

Основними завданнями атестації лікарів є оцінка виконання лікарями вимог щодо здобуття післядипломної освіти в інтернатурі, підвищення їхньої кваліфікації та проходження безперервного професійного розвитку відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 28 березня 2018 року № 302 «Про затвердження Положення про систему безперервного професійного розвитку фахівців у сфері охорони здоров’я».

Види атестації лікарів:
1) атестація на визначення знань і практичних навичок з присвоєнням (підтвердженням) звання «лікар-спеціаліст»;
2) атестація на присвоєння кваліфікаційної категорії;
3) атестація на підтвердження кваліфікаційної категорії.

Прикріпленно новий наказ про атестацію лікарів згідно листа Міністерства охорони здоров’я України від 11.04.2019
№ 22.1-12/9749 про зміни у законодавстві, що регулюють порядок проведення атестації лікарів для відома і використання у роботі.

Завантажити Наказ АТЕСТАЦІЯ №446 від 22.02.2019